BGEA

Asociația Evanghelistică Billy Graham
Blog Single

MISIUNE

Asociația Evanghelistică Billy Graham există pentru a susține și extinde chemarea bisericilor prin proclamarea Cuvântului Domnului Isus Hristos către cât mai multe persoane, prin toate mijloacele eficiente avute la dispoziție și prin echiparea bisericilor astfel încât să facă același lucru, la rândul lor.

Testamentul credinței noastre

Sărbătoarea Speranței este mai mult decât un eveniment evanghelistic, este un proces de întărire în rugăciune și propovăduirea Cuvântului, care are loc pe parcursul a mai multe luni de zile. Evenimentul începe și se încheie cu voi, bisericile locale, prin care Dumnezeu va alimenta mai departe credința celor care se implică.

+Credem că Biblia este inspirată de singurul Cuvânt infailibil și autoritar al lui Dumnezeu, care ne dezvăluie dragostea Lui pentru Lumea întreagă 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 3:15-17; Ioan 3:16.

+ Credem că există un singur Dumnezeu, etern, care co-există în trei stări: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Matei 28:19; Ioan 10:30; Efeseni 4:4-6.

+ Credem în caracterul de Dumnezeu al Domnului Isus Hristos, în nașterea Lui din fecioară, în viața Lui fără de păcat, în minunile Lui, în moartea lui ispășitoare prin sângere Lui care a curs pe cruce, în Învierea Lui, în Înălțarea lui la dreapta Tatălui și în întoarcerea lui personală în putere și glorie. Matei 1:23; Ioan 1:1-4 și 1:29; Fapte 1:11 și 2:22-24; Romani 8:34; 1 Corinteni 15:3-4;  2 Corinteni 5:21; Filipeni 2:5-11; Evrei 1:1-4 și 4:15.

+ Credem că toți oamenii, de pretutindeni, sunt pierduți și vor suporta judecata lui Dumnezeu, că Isus Hristos este singura cale de salvare, și că pentru salvarea unui om pierdut și păcătos, pocăința și credința în Isus Hristos rezultă în regenerare prin Sfântul Duh. Mai mult, credem că Dumnezeu îi va răsplăti pe cei drepți cu viața eternă în Rai și că El va izgoni pe cei nedrepți în pedeapsă veșnică în Iad. Luca 24:46-47; Ioan 14:6; Fapte 4:12; Romani 3:23; 2 Corinteni 5:10-11; Efeseni 1:7 și 2:8-9; Tit 3:4-7.

+ Credem în lucrarea actuală a Duhului Sfânt, a cărui îndrumare permite creștinului să trăiască o viață de sfințenie. Ioan 3:5-8; Fapte 1:8 și 4:31; Romani 8:9; 1 Corinteni 2:14; Galateni 5:16-18; Efeseni 6:12; Coloseni 2:6-10.

+ Credem în învierea atât a celor salvați, cât și a celor pierduți; cei salvați vor fi răsplătiți cu viața eternă, iar cei pierduți vor primi condamnarea și pedeapsa eternă. 1 Corinteni 15:51-57; Apocalipsa 20:11-15.

+ Credem în unitatea spirituală a celor care cred în Domnul Isus Hristos și că adevărații credincioși sunt mădulare ale trupului Său, biserica. 1 Corinteni 12:12, 27; Efeseni 1:22-23.

+ Credem că slujirea evanghelică (împărtășirea și proclamarea mesajului salvării posibil doar prin harul adus de credința în Isus Hristos) și ucenicizarea (ajutorul dat celor care-l urmează pe Hristos în maturizarea în Hristos) este o responsabilitate a tuturor credincioșilor care-l urmează pe Isus Hristos. Matei 28:18-20; Fapte 1:8; Romani 10:9-15; 1 Petru 3:15.

+ Credem că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca persoane unice din punct de vedere biologic, făcute să se completeze unul pe celălalt. Dumnezeu a instituit căsătoria monogamă între bărbat și femeie ca fundație a familiei și ca structură de bază a societății omenești. De aceea credem că mariajul reprezintă exclusiv uniunea dintre bărbat și femeie, născuți așa. Geneza 2:24; Matei 19:5-6; Marcu 10:6-9; Romani 1:26-27;  1 Corinteni 6:9.

+ Credem că trebuie să ne dedicăm rugăciunii, slujirii Domnului, autorității Sale asupra vieții noastre și slujirii evanghelice. Matei 9:35-38, 22:37-39, și 28:18-20; Fapte 1:8; Romani 10:9-15 și 12:20-21; Galateni 6:10; Coloseni 2:6-10; 1 Petru 3:15.

+ Credem că viața umană este sacră de la concepție și până la finalul ei; și că trebuie să ne preocupăm de nevoile spirituale și fizice ale aproapelui nostru. Psalmi 139:13; Isaia 49:1; Ieremia 1:5; Matei 22:37-39; Romani 12:20-21; Galateni 6:10.

website: Asociația Evanghelistică Billy Graham